Једнодневна екскурзија у Засавици

Ученици II разреда реализовали су једнодневну екскурзију у Засавици.
Упознали су се са ретким биљним и животињским врстама, возили су се бродом УМБРА и уживали у лепом јесењем дану.

Датум 23.10.2019.