Јавне набавке

Јавне набавке 2023.

Јавне набавке 2022.

Јавне набавке 2019. година

Јавна набавка исхрана у продуженом боравку

Јавна набавка радова на текућем одржавању-поновљени поступак

Јавна набавка-Радови за уклањање препрека за особе са инвалидитетом

  1. Конкурсна документација
  2. Позив
  3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова на уклањању препрека за особе са инвалидитетом, можете преузети на линку.
  4. Одлука о додели уговора
  5. Позив за подношење понуда
  6. Конкурсна документација
  7. Измена конкурсне документације
  8. Допунске измене и појашњења

Услуге испоруке оброка за ученике у продуженом боравку у 2019.

  1. Одлука о додели уговора
  2. Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности-Услуге испоруке оброка за ученике у продуженом боравку у 2019. години, можете преузети на линку.

Јавна набавка услуга дневног обезбеђења

Jавна набавка услуге организовања екскурзија и наставе у природи за ученике од 1. до 8. разреда у школској 2019/2020. години

Јавна набавка радова на текућем одржавању