Чувамо природу

На часу Света око нас учили смо о важности очувања наше планете. Ученици 2-2 су научили да је важно да правимо што мање отпада, као и како да поново користимо различите материјале. Рециклирањем различитих отпадних материјала настале си наше уметничке креације.