Радионица 25. новембар

На позив Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања наше школе, психолози Удружења „Друг није мета“ одржали су интерактивну радионицу на тему асертивне комуникације 25. новембра.

Радионица је била намењена ученицима 7. и 8. разреда.