Продужење зимског распуста

Према одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са циљем превенције ширења грипа у попупулацији деце и младих, зимски распуст у Републици Србији се продужава до 21. фебруара 2020. године.

Први наставни дан  у другом полугодишту је понедељак, 24. фебруар 2020. године и то за ученике првог, трећег, петог и седмог разреда пре подне, а за ученике другог, четвртог, шестог и осмог разреда после подне.

 

 

У Београду,                                                                           Управа школе

12.02.2020. год.