Посета првака школској библиотеци

Прваци су посетили школску библиотеку последње седмице септембра месеца. Ако бисмо у неколико речи хтели да опишемо атмосферу која је тада владала, биле би то – жамор, питања, певање, рецитовање…
Ако се по јутру дан познаје, биће много нових читалаца!

библиотекар школе Тања Лабан