Пано на тему Чоколада

Одељењско веће четвртог разреда су у оквиру тематског планирања на тему Чоколада поставилo је пано.