Пано Заустављање насиља

Одељењско веће четвртог разреда поставило је пано Заустављање насиља. Ученици су били врло креативни.