Организација рада школе од 01.06.2020. године

На основу упутства Министарства просвете науке и технолошког развоја од 01.06.2020. године школа организује рад на следећи начин:

 • Од понедељка, 01. 06.2020. године до уторка, 16.06.2020. године, школа организује посебне часове на којима се ученицима пружа могућност да поправе оцене из наставних предмета.
 • До петка, 29.05.2020. године у електронском дневнику биће уписане закључне оцене по предметима. Закључна оцена изводи се на основу свих оцена (осим закључне оцене на полугодишту) из првог полугодишта, оцена са почетка другог полугодишта, као и оцена које су дате током наставе на даљину.
 • Уколико ученици сматрају да имају елемената за већу закључну оцену, могу усмено да одговарају на посебним часовима. О намери да похађају посебне часове ученици треба да обавесте одељењске старешине. Распоред одржавања посебних часова ученици ће добити од одељењских старешина после исказивања намере и формирања група.
 • Часови ће се организиовати по предметима у трајању од један и по сат по разреду, са размацима од пола сата између часова. Ученици ће у учионицма боравити у мањим групама (не више од девет ученика по групи), уз поштовање мера безбедности ученика и запослених.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

 

 • Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак, 05.06.2020. године.
 • У понедељак, 01. 06.2020. године ученици преузимају тестове из српског језика и комбинованог теста, у просторијама школе, према утврђеном распореду преузимања. Распоред преузимања ученици ће добити од одељењских старешина. Попуњене тестове из српског језика и комбинованога теста ученици враћају у школу и предју одељењским старешинама, када дођу на полагањe пробног завршног испита из математике.
 • Истог дана, приликом доласка у школу, ученици треба да донесу ђачке књижице са залепљеном фотографијом, ради овере,  и предају их  одељењким старешинама.
 • Пробни завршни испит ученици полажу у уторак, 02.06.2020. године, решавањем теста из математике. Пробни завршни испит реализоваће се у два термина: прва група од 08 до 10 часова; друга група од 11 до 13 часова. Распоред седења по учионицама ученици ће добити од одељењских старешина, а биће истакнут и у холу школе. Ученици ће у учионицма боравити у мањим групама (не више од девет ученика по групи), уз поштовање мера безбедности ученика и запослених.
 • Повратну информацију у вези са израђеним тестовима ученици ће добити на часовима припремне наставе.
 • Од понедељка, 01.06.2020. године до петка 05.06.2020. године ученици могу да похађају посебне часове ради поправљања оцена. О намери да похађају посебне часове до недеље, 31.05.2020. године до 12 часова, ученици треба да обавесте одељењске старешине. Распоред одржавања посебних часова ученици ће добити од одељењских старешина после исказивања намере и формирања група.
 • Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године ученици похађају часове припремне наставе за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика. О намери да похађају часове припремне наставе до петка, 29.05.2020. године, ученици треба да обавесте одељењске старешине са назначеним предметима које ће похађати. Уколико ученик неће похађати часове припремне наставе и о томе треба да обавести одељењског старешину. Распоред одржавања часова припремне наставе ученици ће добити од одељењских старешина.
 • Припремна настава организује се и у суботу, 06.06.2020. године on-line припремом ученика.
 • Завршни испит ученици ће полагати 17. 18. и 19. 06.2020 године о чему ће добити накнадна обавештења путем сајта и преко одељењских старешина,

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ЧАСОВА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ, ШЕСТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

 • Од понедељка, 08.06.2020. године до понедељка 15.06.2020.године школа организује посебне часове на којима се ученицима петог, шестог и седмог разреда пружа могућност да пораве оцене из наставних предмета. О намери да похађају посебне часове до уторка, 02.06.2020. године ученици треба да обавесте одељењске старешине. Распоред одржавања посебних часова ученици ће добити од одељењских старешина после исказивања намере и формирања група.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ЧАСОВА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ  И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 • За учениике млађих разреда школа може, по потреби, да организује посебне часове на којима ученици могу поправљати оцене под истим условима и на начин као и за ученике петог, шестог и седмог разреда.

 

Распореди посебних часова и часова припремне наставе биће истакнути на сајту школе, после исказивања потреба ученика да присуствују истим и после формирања група.

Молимо родитеље да редовно прате сајт школе, а нарочито од 29.05.2020. године, ради добијања информација о распореду.

Желимо ученицима и њиховим родитељима  успех на крају школске године, да уложе свој максимум, да буду реални у очекивању закључних оцена и да се не руководе жељама, већ својим стварним радом и залагањем!

 

У Београду, 18.05.2020. године                                                      Управа школе