Међународни дан писмености

Међународни дан писмености, обележава се широм света 8. септембра. Идеја о обележавању Међународног дана писмености појавила се у септембру 1965. године у Техерану, на Светској конференцији министара образовања на тему искорењивања неписмености.

Међународни дан писмености (енгл. International Literacy Day) иницијатива је организације УНЕСКО. Циљ је да се сваке године међународна заједница подсети на статус писмености и образовања одраслих на глобалном нивоу, односно да се упозори на проблем неписмености, који још постоји у већем делу света.

Писменост је људско право, имплицитно садржано у праву на образовање. Оно је препознато као право у низу међународних конвенција и укључено у текстове кључних међународних декларација. Општом декларацијом о људским правима из 1948. године признато је право на образовање, а тиме и право на писменост.

Међународни дан писмености обележен је на часовима српског језика и културе, као и кратким видео прилогом, који је снимљен у договору са ученицима седмог и осмог разреда, уједно и члановима новинарске секције,

Стручно веће за Српски језик и књижевност