Поштовани родитељи,

Прихват ученика у продуженом боравку почиње 11.05.2020 године. Ученици могу  боравити у школи сваког радног дана у периоду од 07:30 до 16:30 часова. Изузетно, прихват ученика се може спровести и од 07 часова.

У циљу да боравак ваше деце, а наших ученика, буде сигуран, пријатан и безбедан обавештавамо Вас о следећим правилима и предузетим мерама, а у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У школи је урађено следеће:

 • Спроведено је прање, чишћење и дезинфекција простора у коме бораве ученици, као и дезинфекција прибора и опреме за рад. Те активности ће се свакодневно спроводити уз перманентно проветравање просторија.
 • Обезбеђене су довољне количине личне заштитне опреме за запослене и средстава за личну хигијену запослених и ученика.
 • Обезбеђене су дезобаријере и средства за дезинфекцију руку на улазима, за ученике, родитеље и запослене.

Родитељи су у обавези да:

 • Доставе школи потврду, од стране послодавца, која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће.
 • Свакодневно, пре доласка у школу, детету и себи измере температуру и да, у случају повишене темпаратуре, не доводе дете у школу, а да о томе обавесте директора  школе преко званичне електронске  адресе школе.
 • Приликом довођења и одвођења деце у и из школе обавезно носе маске, које прекривају нос и лице, дезинфикују руке на улазу у школу и пређу преко постављене дезобаријере (Нагазити на баријеру са обе ноге и задржати се 3-5 секунди).
 • Уз минимално задржавање размене информације са дежурним запосленим на улазу у школу, који је задужен за прихват ученика.
 • Не улазе у школу, без преке потребе, приликом довођења и одвођења деце. Дежурни запослени ће позвати ученике када родитељи дођеу по њих.
 • Приликом одвођења ученика родитељи имају обавезу да обавесте дежурног запосленог да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.
 • Задрже међусобну удањеност од 2 метра између себе, приликом довођења деце или одласка из установе.
 • Обезбеде детету влажне марамице и флашицу са водом, која ће се користити само за потребе детеа током боравка у школи.
 • Припреме и спакују детету ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама детета, јер исхрана у боравку, из објективних разлога, неће бити обезбеђена. Сугеришемо да деца треба да доручкују пре доласка у школу.

Спровођење активности у продуженом боравку:

 • Ученици ће боравити у учионицама у мањем групама (до 9 ученика и један наставник) на удаљености већој од два метра. Наставници ће ученике свакодневно подсећати на мере заштите, превенције, чешће прање руку и употребу средства за дезинфекцију.
 • Ученици ће редовно пратаити ТВ часове у својим групама. Након тога ће радити домаће задатке или учествовати у изради других задужења која добију од својих наставника.
 • Слободно време ученици ће проводити у различитим активностима и играма у учионицама и школском дворишту, при чему ће се водити рачуна да не долази до мешања различитих мањих  група и да се максимално избегну контакти. О овоме ће се водити рачуна и приликом сусретања ученика у осталим деловима школе (ходници, степеништа, тоалети…)

Телефони за контакт са учитељицама у боравку:

 • 069/8410336 – за први разред
 • 069/8410339 – за други разред
 • 065/2437056 – за трећи разред

Партнерски односи са породицом треба да се заснивају на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције изискује њихову доследну и одговорну примену, како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника ученика, у цињу заштите здравља и безбедности деце и одраслих

 

 

Директор школе:

Вера Шаиновић