Зимски распуст

Редовна настава у првом полугодишту школске 2023/2024. године завршава се у петак, 29. децембра 2023. године.

Редовна настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године и то: за ученике првог, трећег, петог и седмог разреда пре подне, а за ученике другог, четвртог, шестог и осмог разреда после подне.

Саопштавање успеха и подела ђачких књижица обавиће се у понедељак, 22. јануара 2024. године, по распореду који ће родитељи добити од одељењских старешина.

Свим ученицима желим да лепо проведу зимски распуст!

У Београду,                                                          ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

26.12.2023. год.

_____________________

Вера Шаиновић