ЗАВРШНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

(упутство за ученике и родитеље)

– Испит из српског/матерњег језика полаже се у понедељак, 27.06.2022. године од 9 – 11 часова;

– Испит из математике полаже се у уторак, 28.06.2022. године од 9 – 11 часова;

– Испит са комбинованим тестом полаже се у среду, 29.06.2022. године од 9 – 11 часова;

Дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица;

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

– Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика (налази се на огласној табли у холу школе);

– Сва три дана ученици, обавезно, треба да дођу у школу у 8:00 час. на кратак састанак са одељенским старешином, пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит. У школском дворишту биће обележена места за свако одељење.

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

                                                                             Председник школске комисије