Часовник и време – I разред

Први разред је у фебруару интегрисао садржаје из више предмета и реализовао тематско планирање ,,Часовник и време“.Читали смо песму ,,Мали брата“ Јована Јовановића Змаја ,поновили делове дана и поздрављање у различитим деловима дана. Уживали смо уз песму ,,Дани у недељи“ ,дечјим играма ,,Дан и ноћ“ и ,,Царе, царе говедаре….колко има сати?“Правили смо дневни распоред активности и илустровали га.

Решавали смо текстуалне задатке из математике који су тематски повезани са временом ,правили и украшавали часовнике који ће нас подсетити да не каснимо и да је време драгоцено.