Допуна плана организације рада школе од 01.06.2020. године

У складу са најновијим дописом Миистарства просвете науке и технолошког развоја у обавези смо да извршимо извесне измене у Организацији рада школе од 01.06.2020.године.

Због актуелне епидемиолошке ситуације и контекста у коме се одвија настава, уколико недостају елементи (оцена) за извођење оцене за крај другог полугодишта и закључне оцене могуће је користити постојеће веб алате и избегавати позивање ученика у школу ради усменог испитивања. Ово се односи на период од 01.06.2020. године па до завршетка школске године, што ће бити уређено Изменама и допунама правилника о календару образовно-васпитног рада основних и средњих школа, које се очекују.

ТВ часови ће бити емитовани до 29.05.2020. године. Од 01.06. 2020. године до краја другог полугодишта, што ће бити ближе уређено Изменама и допунама правилника о календару образовно-васпитног рада, школа ће наставити са непосредним активностима која се односе на пружање посршке ученицима у учењу и напредовању, оцењивање, припрему за завршне испите и систематизацију програмских тема. Изузетно, у ситуацијама када се планира непосредан рад са ученицима, потребно је доследно примењивати мере са циљем превенције ширења инфекције и са што мањим бројем ученика у истом периоду рада.

С обзиром да треба избегавати долазак ученика у школу на посебне часове, ученицима ће бити омогућено да поправе оцене кроз досадашњи начин рада.

  • До петка, 29.05.2020. године у електронском дневнику биће уписани предлози закључних оцена по предметима. Те оцене неће бити коначне и постојаће могућност да ученици поправе оцене без доласка у школу.

 

  • Ученици ће обавестити одељењске старешине о намери да поправљају оцене у складу са претходним упутством. Оцене се могу поправити или веб алатима или у изузетним случајевима, доласком ученика  у школу.

 

  • Изузетно, у школу на посебне часове, биће позивани ученици код којих није било елемената да се изведе закључна оцена.

Извињавамо се ученицима и родитељима на измени првобитног плана, која је уследила након најновијег дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја!

   У Београду, 21.05.2020. године

Управа школе