За родитеље

КУЋНИ  РЕД  ШКОЛЕ

 Поштовани родитељи, ради обезбеђивања радне атмосфере у школи и омогућавања несметаног обављања послова наставника, стручних сарадника, директора и помоћника директора  школе, молимо Вас да се придржавате следећег кућног реда:

 

  • Дан одређен за пријем родитеља од стране директора и помоћника директора школе је среда од 12 – 18 час.
  • Ако имате примедбе на поступање наставника према ученику, ученика према ученику, на оцену из предмета или на изречену васпитну или васпитно – дисциплинску меру из владања, молимо Вас да поштујете прописану процедуру, која подразумева обраћање прво предметном наставнику, па одељењском старешини, потом педагогу и психологу. Уколико се проблеми не реше на тим нивоима, следеће је обраћање директору школе и помоћнику директора.
  • Само, уколико је у питању нека ванредна ситуација, која изискује хитност или уложен приговор на оцену из предмета и владања, можете се обратити директору школе и ван овог термина, али Вас молимо  да се пре доласка најавите преко обезбеђења на портирници школе.
  • Молимо Вас, да се придржавате распореда отворених врата наставника или одељењских старешина и да разговоре са психологом, педагогом или логопедом школе унапред закажете. Сваки наставник има одређен један час у недељи за пријем родитеља и у преподневној и у поподневној смени. О времену пријема код наставника и одељењсих старешина можете се обавестити путем истакнутог распореда у холу школе или путем сајта. Ван тог термина наставници и одељењске старешине нису у обавези да приме родитеље, осим у хитним случајевима или по позиву наставника или одељењских старешина. Исто важи и за психолога, педагога или логопеда школе.
  • Молимо Вас да ученике допратите до капије улаза у школско двориште, а да их чекате искључиво у холу школе или испред школе, а никако у школском дворишту.
  • Наведене тачке дневног реда регулисане су ,,Правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика у ОШ ,,Јован Миодраговић“ и о томе се можете обавестити путем сајта школе.

Управа школе

 

За родитеље-поводом непримереног понашања појединaца

Због пoвременог непримереног, грубог и агресивног понашања појединих родитеља према наставницима, стручним сарадницима, другим запосленима и ученицима, непоштовања школских правила и процедура и непридржавања кућног реда школе, директор школе ће позивати родитеље који крше правила школе на разговор, писмено их упозорити да се такво понашање убудуће неће толерисати и да таквим родитељима може бити забрањен приступ школи. У случају да се такво понашање настави, директор ће бити приморана да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно, кривичну пријаву против таквих родитеља и пријаву полицијској станици Врaчар за ремећење јавног реда и мира и психичко насиље и злостављање.

Овакво реаговање управе школе, ради заштите запослених који у њој раде, регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања и Правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика у ОШ ,,Јован Миодраговић“.

Надамо се да у такву ситуацију нећемо долазити, јер би родитељи и наставници требало да буду сарадници у процесу образовања и васпитања њихове деце, а наших ученика.

 

Директор школе:

Вера Шаиновић

 

Обавештење за родитеље ученика који похађају продужени боравак

Службени телефон боравка користи се, искључиво, за потребе отказивања оброка и обавештавања учитеља о недоласку ученика.

Све информације везане за рад, напредовање и дисциплину ученика, родитељи могу добити на дану отворених врата, који је за све разреде сваке среде у поподневној смени боравка од 16 – 17 и 30 час.

Уколико ученик не остаје у боравку после наставе или неко други долази по ученика, родитељи су у обавези да о томе обавесте учитељице боравка на  службени телефон.

 

Управа школе

Сарадња са породицом

ЗАКОН  О  ОСНОВНОМ  ОБРАЗОВАЊУ  И  ВАСПИТАЊУ  ПРЕДВИЂА ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ   КОЈИ  ОБУХВАТА ОРГАНИЗАЦИЈУ  ОТВОРЕНОГ  ДАНА  ШКОЛЕ  СВАКОГ  МЕСЕЦА, КАДА  РОДИТЕЉИ,  ОДНОСНО  СТАРАТЕЉИ  МОГУ  ДА ПРИСУСТВУЈУ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ РАДУ.

Молимо Вас да  Ваш долазак најавите мејлом на:

direktor@osjovanmiodragovic.edu.rs

Како би се настава одвијала несметано, на једном часу може бити присутно највише пет родитеља. Зато Вас молимо да се најавите!

Програм отвореног дана школе реализоваће се по следећем распореду:

У септембру – 30. 09. 2019. (понедељак)

У октобру – 29. 10. 2019. (уторак)

У новембру – 27. 11. 2019. (среда)

У децембру – 26. 12. 2019. (четвртак)

У јануару – 24. 1. 2020. (петак)

У фебруару – 24. 02. 2020. (понедељак)

У марту – 31. 03. 2020. (уторак)

У априлу  – 29. 04. 2020.(среда)

У мају – 28. 05. 2020. (четвртак)

У јуну – 12. 06. 2020.  (петак)

 

Директор школе:

Вера Шаиновић

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT COUNT(id_wpl_cookie_scan_cookies) AS ttnum FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies INNER JOIN wp_gdpr_cookie_scan_categories ON wp_wpl_cookie_scan_cookies.category_id = wp_gdpr_cookie_scan_categories.id_gdpr_cookie_category ORDER BY id_wpl_cookie_scan_cookies ASC LIMIT 0,100