Упутство за поступак приговора на резултате завршног испита

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРA

НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата у складу са Календаром испитних активности. Уколико комисија за приговоре не ради у школи, већ на другом месту, увид у тест се омогућава у школи у којој је ученик обавио завршни испит од 8.00 до 13.00 часова.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика има право да уложи приговор. Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор школској комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи.

Школску комисију за приговоре чине три предметна наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање српског, односно матерњег језика и математике, и пет предметних наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање комбинованог теста.

Школска комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно другом законском заступнику, такође у писаној форми, на Обрасцу 12. Школска комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и окружној комисији.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор окружној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 до 16.00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о седишту окружне комисије.
Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно други законски заступник, обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.

Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно другом законском заступнику, такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању, за школску 2018/2019. годину не решава приговоре на резултате завршног испита.