Процедуре за приговоре ученика и родитеља

Молимо ученике, родитеље и заинтересоване да прочитају Процедуре за приговоре ученика и родитеља.

У овом документу ћете пронаћи препоруке коме да се обратите у случају да сте незадовољни поступком наставника, стручних сарадника или разредног старешине. Процедура даје препоруке за приговор и у случајевима вршњачког малтретирања, али и агресивног и непримереног понашања родитеља према наставницима, стручним сарадницима и резредном старешини.

Осим  законске процедуре за приговоре о оценама, родитељ у случају приговора на поступке наставника, стручних  сарадника или разредног старешине, требало би да поштује следећу процедуру :
да оствари контакт са наставником на кога се приговор однос са разредним старешином стручним сарадницимаПотребно директором , ако је неопходно.

Веома је важно  да се у случају незадовољства сачува присебност и оствари цивилизован контакт.

У случају приговора ученика на поступке наставника (понашање, оцењивање), такође би требало поштовати процедуру.

Ученик  се прво обраћа:

предметном  наствнику на чије понашање и/или оцену има приговор разредном старешини, или стручним сарадницима о свему обавести родитеље директору се обраћа ако је то неопходно.

ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ВРШЊАЧКОГ МАЛТРЕТИРАЊА

У вршњачко малтретирање спадају насилништво, верска, расна и друга нетрпељивост, употребе дрога, алкохола и сл.
У случају агресивног, нарочито изразито агресивног, проблематичног понашања ученика, посебно понављаних сукоба, малтретирања, као и злоупотребе психоактивних супстаници, ученици су дужни  да о томе обавесте разредног старешину,  затим  стручне сараднике
Разредни старешина треба да саслуша ученике  и сагледа проблем из више углова и процени да ли је проблем решив на овом нивоу
Разредни старешина о оваквим проблемима обавештава  родитеље ученика, стручне сраднике и заједнички се договарају да ли ће у процес решавања проблема бити укључен директор и помоћник директора, тиму за заштиту деце од насиља
У случају да проблеми превазиђу надлежности школе, стручни сарадници и директор обавештавају надлежне установе и упућују ученика и родитеља на евентуално лечење

ПРОЦЕДУРА У СЛУЧАЈУ  ПРИГОВОРА НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

У случају агресивног и непримереног понашања родитеља према наставницима, стручним срадницима, радницима школе, требало би поштовати следећу процедуру:

1.      Радник школе би требало на миран и достојанствен начин да прекине или одложи разговор и о догађају обавести директора, помоћника директора школе или дежурног наставника

2.      У случају понављања оваквог понашања, или изразито агресивног понашања, директор, помоћник директора, разредни старешина и стручни сарадници позивају родитеља и упозоравају га да му може бити забрањен пристп школи