Правилник о оцењивању – за ученике III, IV, VII и VIII разреда

Овај правилник се примењује за ученике трећег, четвртог, седмог и осмог разреда до завршетка циклуса образовања и васпитања.