Kалендар активности за спровођење завршног испита за школску 2018/2019. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

Активност
Датум Време
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда до 25.05.
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 10.05.-13.05. 9:00ч-14:00ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику 25.05 и 26.05. 10:00ч
Пријемни испити у музичким школама 31.05,01.06,02.06. од 10:00ч
Пријемни испити у балетским школама 02.06.-04.06. од 10:00ч
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима 01.06 10:00ч-12:00ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) 01.06 14:00ч-16:00ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) 02.06 10:00ч-12:00ч (Математика) 14:00ч-16:00ч (Физика)
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима 01.06. и 02.06. 10:00ч-12:00ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији 27.05.-07.06.
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику 05.06 до 8:00ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама 06.06 до 8:00ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) 01.06 14:00ч-16:00ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 06.06 08:00ч-16:00ч
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 07.06 до 12:00ч
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика 17.06 09:00ч-11:00ч
Прегледање теста из српског (матерњег) језика 17.06 од 12:00ч
Завршни испит - тест из математике 18.06 09:00ч-11:00ч
Прегледање теста из математике 18.06 од 12:00ч
Завршни испит - комбиновани тест 19.06 09:00ч-11:00ч
Прегледање комбинованог теста 19.06 од 12:00ч
Супервизија спровођења завршног испита 17.06.-20.06. до 12:00ч
Унос резултата завршног испита 17.06.-19.06.
Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста) 19.06.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 21.06. до 08:00ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама 22.06. 08:00ч-16:00ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама 24.06. 08:00ч-16:00ч
Објављивање коначних резултата завршног испита 27.06. до 08:00ч
Упис у музичке и балетске школе 28.06. до 16:00ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података 28.06, 29.06. од08:00ч - 15:00ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама 03.07. од 08:00ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки 03.07. 08:00ч-15:00ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту 04.07. до 12:00ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама 07.07. од 08:00ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу 07.07. до 20:00ч
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 08.07, 09.07. 08:00ч-15:00ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг 08.07. 08:00ч-15:00ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга 10.07. до 08:00ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу 10.07. до 08:00
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 11.07. 08:00ч-15:00ч

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT COUNT(id_wpl_cookie_scan_cookies) AS ttnum FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies INNER JOIN wp_gdpr_cookie_scan_categories ON wp_wpl_cookie_scan_cookies.category_id = wp_gdpr_cookie_scan_categories.id_gdpr_cookie_category ORDER BY id_wpl_cookie_scan_cookies ASC LIMIT 0,100