JM 11-19 Jaвнa набавка услуге организовања екскурзије и наставе у природи за ученике 1. дo 8. разреда у школској 2019-20. години- Конкурсна документација