Упутство за поступак приговора на резултате завршног испита

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 10 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати https://mojasrednjaskola.gov.rs/ налази се на идентификационом обрасцу – примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 10.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од часова електронским путем (https://mojasrednjaskola.gov.rs/или непосредно у школи од 10.00 до 16.00 часова. Уколико се приговор подноси у школи, родитељ, односно други законски заступник попуњава два примерка приговора на Обрасцу 11. Један примерак обрасца задржава, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава. Школа електронски подноси приговор првостепеној комисији за приговоре.

Комисије за приговоре чине предметни наставници који су одређени за прегледање. Наставнике који чине комисије за приговоре одређује окружна комисија, на предлог председника школске комисије.

Првостепена комисија за приговоре у термину предвиђеном календаром испитних активности одговара на све пристигле приговоре.

Одговор првостепене комисије прослеђује се родитељу, односно другом законском заступнику, електронским путем или посредством школске комисије. Одговор првостепене комисије (Образац 11а)  школа заводи и оверава (одговор придружује приговору и чува у документацији).

Школска комисија штампа одговор првостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику у термину предвиђеном календаром испитних активности. Друга копија остаје у школи.

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији електронским путем (https://mojasrednjaskola.gov.rs/ли непосредно у школи,  у термину предвиђеном календаром испитних активности.

Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре. Уз приговор другостепеној комисији, родитељ, односно други законски заступник, који приговор подноси у школи, обавезно прилаже и одговор првостепене комисије за приговоре.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор другостепеној комисији електронским путем (https://mojasrednjaskola.gov.rs/ или непосредно у школи искључиво у писаној форми на Обрасцу 12. Уколико се приговор подноси у школи, Образац 12 родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава. Школа електронски подноси приговор другостепеној комисији за приговоре.

Другостепена комисија за приговоре одговара на све пристигле приговоре у термину предвиђеном календаром испитних активности. Другостепена комисија даје одговор родитељу или другом законском заступнику (Образац 12а) електронски или посредством школске комисије.

Одговор другостепене комисије (Образац 12а)  школа заводи и оверава (одговор придружује приговору и чува у документацији).

Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна.

Поткомисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2020/2021. годину не решава приговоре на резултате завршног испита.

Школска комисија, након одговора на све првостепене приговоре, попуњава записнике у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 13,13а и 13б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту. Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Записник се оверава, заводи и чува у школској документацији.

Школска комисија, након решавања свих другостепених приговора, сачињава записник на пристигле приговоре у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 14, 14а,14б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту.

Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Записник се оверава, заводи и чува у школској документацији.

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT COUNT(id_wpl_cookie_scan_cookies) AS ttnum FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies INNER JOIN wp_gdpr_cookie_scan_categories ON wp_wpl_cookie_scan_cookies.category_id = wp_gdpr_cookie_scan_categories.id_gdpr_cookie_category ORDER BY id_wpl_cookie_scan_cookies ASC LIMIT 0,100