Упис првака

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину обављати електронским путем. На порталу е-управа биће доступне информације о поступку уписа деце у први разред, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени путем школског сајта.

          Родитељи ученика који имају пребивалиште ван територије општине Врачар могу предати молбу за упис ученика у први разред до 1. фебруара 2023. године, у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању. Молба  треба да садржи: име и презиме детета, датум рођења, адресу пребивалишта, име и презиме родитеља, телефон и мејл адресу родитеља, као и разлог уписа детета у нашу школу. Mолбу треба слати на мејл адресу школе – sekretar@osjovanmiodragovic.edu.rs  или донети лично у просторије секретаријата школе (сваког радног дана у периоду од 09 до 15 часова). Школа ће благовремено дати родитељима повратну информацију о могућностима уписа, а најксније до 30. априла текуће године, у складу са чланом 55. став 20. Закона о основном образовању и васпитањa.

У први разред основне школе за школску 2023/24 годину уписују се: деца рођена од 01. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године (редован упис); деца рођена од 01. марта 2017. године до 31. aвгуста 2017. године (превремени упис). Изузетно, детету се може одложити упис у први разред за годину дана, у складу са Законом.

За сва додатна објашњења можете се обратити секретару школе на број 011/3442268 и психологу и педагогу школе на број 011/2430136 (сваког радног дана у периоду од  (09 до 15 часова).

 

У Београду,                                                                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

10.01.2023.године                                                                                  Вера Шаиновић