Угледни час 2/5, 18.5.2023 CLIL Materials / Материјали

Угледни час

Наставна јединица- учење других наставних садржаја кроз енглески језик ( CLIL- Content Language Integrated Learning)

На часу енглеског језика ученици 2/5 испитивали су и истраживали материјале и њихове особине. Угледни час је био замишљен по принципу Изокренуте учионице ( Flipped classroom ) где им је унапред био достављен материјал у виду видео клипова. Ученици су били подељени у пет група где ја свака група имала другачији задатак који су на крају презентовали. Сви су успешно урадили групни рад, лепо су се договарали и сарађивали у оквиру групе. Excellent work, 2/5!