Трећаци на једнодневној екскурзији

У понедељак, 10.10. ученици трећег разреда су били на једнодневној  екскурзији. Прво су посетили музеј хлеба „Јеремија“ у Пећинцима. Пажљиво су слушали занимљиво предавање оснивача овог породичног музеја, сликара Јеремије (музеј поседује 3 сталне збирке: збирку оруђа за обраду земље, збирку предмета који су користили за припремање хлеба и збирку обредних хлебова). Потом су  посетили манастир Фенек и слушали предавање монаха Николаја. На салашу Стремен су ручали, јахали коње и уживали у  слободним (спортским) активностима. Много су тога научили, забавили се и уживали у игри и дружењу!