Трагови прошлости

Ученици 3-2 су на часовима Природе и друштва учили о прошлости, траговима прошлости и историјским изворима. Са својим родитељима су разговарали о својим прецима и   у својим домовима су пронашли писане и материјалне историјске изворе. Направили смо одељењску изложбу коју вам представљамо.