Тестирај своје знање

Ученици седмог разреда су на часовима информатике и рачунарства  у оквиру наставних јединица Рад у облаку/Упитници, самостално правили  „Тест знања“ из области коју су сами одабрали.

Показало се да су ученици  били врло заинтересовани за рад и да су активно узели учешће у раду и одабиру питања из појединих области а нарочито им  је било занимљиво оценивање /бодовање.

По избору самих ученика у наставку прилажемо најбољи рад који су урадиле ученице 7/1 разред,  Ј.Ђорђевић и А.Ђурић.

Тестирајте се ОВДЕ!