Тематско планирање на тему ,,ЧАСОВНИК И ВРЕМЕ“

 У оквиру тематског планирања на тему ,,ЧАСОВНИК И ВРЕМЕ“ ученици IV/1, IV/2, IV/4 и  IV/5 су реализовали тематски дан 4.11.2019. године.
Кроз адекватне наставне садржаје на  часовима  српског језика (Милутин Миланковић- Кроз васиону и векове), математике (Текстуални задаци са јединицама за мерење времена), природу и друштво ( Лента времена- познате личности кроз време), ликовну културу ( Сатови) и физичко васпитање( Мерење брзине трчања) реализовали смо тематски дан.
 Ученици су припремили богат материјал за задату тему- познате личности у нашој историји (писци, сликари, научници, спортисти). Њихов допринос смо представили кроз пројекат, а њихов живот обележили на ленти времена.
Ученици су уживали у раду на заједничким пројектима и кроз пројекат много научили о сату, мерењу времена и како су познате личности обележиле неко време и оставиле траг у историји.