Тематски дан „Сунце – услов живота, симбол и претња“

Ученици трећег разреда су у уторак, 20.12.2022. реализовали тематски дан „Сунце- услов живота, симбол и претња“ кроз многобројне активности и различите наставне предмете. Радили су занимљиве задатке из математике (римске цифре, једначине и неједначине, нормалне и паралелне праве) на тему Сунца и исто тако кроз текст и припремљена вежбања са истом темом, утврђивали врсте реченица и речи, обнављали знања из правописа. Кроз Power Point презентацију научили су зашто нам је све значајно Сунце, а научили смо и једну лепу песму Драгана Лаковића „Сваки дан се сунце рађа“. Истраживали су у оквиру предмета Дигитални свет (претраживање интернета, кључне речи) на задату тему. Ученици су били подељени у групе са истим задатком и свака од њих нам је презентовала шта зна и шта је поред теме, необично открила о овој великој ужареној лопти. Резултате свега наученог приказали су уређујући плакате на ову тему.