Тематска недеља на часовима српског језика и књижевности

Ученици свих разреда у недељи од 4. до 8. септембра говорили су о следећим темама на настави језика и књижевности: Кaд се многе руке сложе (5. разред),  Шта могу да учиним за тебе (6. разред), У туђим ципелама (7. разред) и Упознајмо свет кроз игре, културу, књижевност (8. разред). Учили смо повезујући градиво и дружећи се, а све теме обједињене су и заједничким пројектима. Погледајте!
Стручно веће за српски језик