Спортска недеља

Групе ученика боравка II/1, II/4 и први део одељења II/2 и II/3 и други део одељења II/2  су својим пројектима приказали истакнуте спортисте којима се диве, чиме су обележили спортску недељу у трајању од 30. Х до 3. ХI .