Роботи

Ученици 1/1 су на часу Дигиталног света,  правили  роботе од различитих материјала, а највећи број ученика од Лeгo коцки, веома погодних управо за програмирање, и израду по алгоритму. После израђених робота, ученици су осмишљавали име, намену и сликовни  алгоритам кретања.

У завршном делу часа ученици  су презентовали своје радове, коментаришући и допуњавајући се међусобно идејним решењима.

Ученик који је програмирао  систем – микробит за свог робота, Лука Булатовић,  детаљно је излагао свој рад,  демонстрирајући могућности свог робота.