Рељеф II4

Ученици 2/4 су били креативни и вредни и потрудили се да на што бољи начин прикажу оно што су научили о рељефу.
Лепо и занимљиво!