Пројекат туристичка мапа Врачара

Одељењско веће четвртог разреда поставило је пројекат Туристичка мапа Врачара. Ученици су били вредни и савесни те су професионално приступили пројекту. Хвала Већу и свим ученицима.