Пробни завршни испит школске 2023/2024. године

(упутство за ученике и родитеље)

Пробни тест из математике полаже се 22.03.2024. год. у 12:00 часова;
Пробни тест из српског језика полаже се 23.03.2024. год. у 09:00
часова;
Тест из изабраног предмета полаже се 23.03.2024. год. у 11:30 часова
– Дозвољени прибор за ученике:
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши
бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА –
графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
– Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске
оловке.
– Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном
фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
– У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним
бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика
(налази се на огласној табли у холу школе);
– На да полагања пробног завршног испита ученици обавезно треба да дођу у
школу (школско двориште): математика у 11:15 часова;
српски/матерњи језик у 08:15 часова;
– После кратког састанка са одељенским старешинама, ученици се
распоређују у просторије у којима ће полагати тестове са пробног завршног
испита;
– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак,
а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања
испита.
– Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака,
обавезама и правилима у вези са завршним испитом;
– На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима
провере своје знање у одређеној области предмета;
– Циљ организације пробног завршног испита је да се види колико су
ученици спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном

периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе
кроз утврђене процедуре;
– Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и
не служе за оцењивање ученика;
– Резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у
планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

Школски тим за спровођење пробног завршног испита

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT COUNT(id_wpl_cookie_scan_cookies) AS ttnum FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies

Грешка Вордпресове базе података: [Table 'osjovan_novab.wp_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_wpl_cookie_scan_cookies INNER JOIN wp_gdpr_cookie_scan_categories ON wp_wpl_cookie_scan_cookies.category_id = wp_gdpr_cookie_scan_categories.id_gdpr_cookie_category ORDER BY id_wpl_cookie_scan_cookies ASC LIMIT 0,100