Пробни завршни испит школске 2022/2023. године

Пробни тест из математике полаже се 24.03.2023. у 12:00 часова;

Пробни тест из српског језика полаже се 25.03.2023. у 09:00 часова;

Тест из изабраног предмета полаже се 25.03.2023. у 11:30 часова

Дозвољени прибор за ученике:

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,

Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.

– Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

–  У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика (налази се на огласној табли у холу школе);

– На да полагања пробног завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу (школско двориште): математика у 11:15 часова;

српски/матерњи језик  у 08:15 часова;

 

– После кратког састанка са одељенским старешинама, ученици се  распоређују у просторије у којима ће полагати тестове са пробног завршног испита;

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 

  • Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правилима у вези са завршним испитом;
  • На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
  • Циљ организације пробног завршног испита је да се види колико су ученици спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре;
  • Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
  • Резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

 

Школски тим за спровођење пробног завршног испита