Пробни завршни испит школске 2019/2020. године (упутство за ученике и родитеље)

Пробни тест из математике полаже се 02.06.2020. године, у 08 часова и у 11. часова.

– Дозвољени прибор за ученике:
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
– Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
– Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
– У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика (налази се на огласној табли у холу школе);
– На да полагања пробног завршног испита из математике ученици обавезно треба да дођу у школу (школско двориште) у 07:15 час. и у 10:15 час. У школском дворишту обележена су места за свако одељење. После кратког састанка са одељенским старешинама, ученици се распоређују у просторије у којима ће полагати тест из математике;
– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

– Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правилима у вези са завршним испитом;
– На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
– Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика,
– Резултате са пробног завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

Школски тим за спровођење пробног завршног испита