Понашање ученика у дигиталном окружењу

Драги ученици и поштовани родитељи,

У складу са дописом Министарства просвете науке и технолошког развоја обавештавамо вас

да и у току организовања наставе на даљину наставници и стручни сарадници прате понашање ученика, а посебна пажња се обраћа на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља,
непримерени коментари и др.).

Овом приликом aпелујемо на родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења и информишемо вас да ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године.

Наставници и стручни сарадници ће ученике подсећати на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележиће непримерена понашања, уколико до њих дође, информисаће родитеље о томе и уклањаће непримерени садржај са платформи које се користе у раду.

Уколико будемо имали сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се
наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по
ученика/ке изложене насиљу, школа ће бити у обавези да поднесе пријаву надлежном
Министарству унутрашњих послова и о томе извести Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

У Београду, 25. 03. 2020. год.

Вера Шаиновић, директор школе