Песме Душка Радовића

Ученици 3-2 су на часу српског језика, радећи у пару, читали и анализирали песме Душка Радовића. Лепо су сарађивали, уживали у раду и на занимљив начин обрадили домаћу лектиру. Резултат тог рада презентовали су пред друговима.