Микроскоп

Кабинет биологије добио нови микроскоп

 Лабораторијски микроскоп, модел BIO1-B, BEL ENGINEERING, Italija са дигиталном камером, модел KOZOTCA, BEL ENGINEERING, Italija, oд јуче заузима почасно место међу оптичким микроскопима у кабинету биологије. Дигитална камера којом је микроскоп опремљен ће ученицима омогућити фотографисање и прављење видео записа посматраних узорака.
  С нестрпљењем очекујемо узорке активног муља у којима ћемо посматрати живе микроорганизме који учествују у процесу пречишћаваља отпадних вода, а које ћемо проучавати у оквиру DIVCI пројекта који се финансира из средстава Центра за промоцију науке.