Корелација међу предметима

Данас су на часу Ликовне културе ученици 3/5 применили знање стечено на претходном часу Природе и друштва и на очигледном примеру потврдили једну од особина течности, а то је да се она разлива по равној површини, а тече ако ту површину искосимо.