Зимски распуст

Редовна настава у првом полугодишту школске 2022/2023. године завршава се у петак, 30. децембра 2022. године.

Тог дана часови ће бити скраћени и то:

 • преподневна смена –
 1. час – од 8 до 8,30
 2. час – од 8,35 до 9,05
 3. час – од 9,25 до 9,55
 4. час – од 10 до 10,30
 5. час – од 10,35 до 11,05
 6. час – од 11,10 до 11,40
 7. час – од 11,45 до 12,15

 

 • поподневна смена –
 1. час – од 12 до 12,30
 2. час – од 12,35 до 13,05
 3. час – од 13,25 до 13,55
 4. час – од 14 до 14,30
 5. час – од 14,35 до 15,05
 6. час – од 15,10 до 15,40
 7. час – од 15,45 до 16,15

Продужени боравак ће радити до 16 часова.

Редовна настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године и то: за ученике другог, четвртог, шестог и осмог разреда пре подне, а за ученике првог, трећег, петог и седмог разреда после подне.

Саопштавање успеха и подела ђачких књижица обавиће се у понедељак, 23. јануара 2023. године, по распореду који ће родитељи добити од одељењских старешина.

Свим ученицима желимо да лепо проведу зимски распуст!

 

У Београду,                                                                ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

27.12.2022. год.

_____________________

Вера Шаиновић