Зимски распуст

Редовна настава у првом полугодишту школске 2021/2022. године завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.

Тог дана часови ће бити скраћени и то:

 • преподневна смена –
 1. час – од 8 до 8,30
 2. час – од 8,35 до 9,05
 3. час – од 9,25 до 9,55
 4. час – од 10 до 10,30
 5. час – од 10,35 до 11,05
 6. час – од 11,10 до 11,40
 • поподневна смена –
 1. час – од 14 до 14,30
 2. час – од 14,35 до 15,05
 3. час – од 15,25 до 15,55
 4. час – од 16 до 16,30
 5. час – од 16,35 до 17,05
 6. час – од 17,10 до 17,40

Продужени боравак ће радити до 16 и 30 часова.

Редовна настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године и то: за ученике првог, трећег, петог и седмог разреда пре подне, а за ученике другог, четвртог, шестог и осмог разреда после подне.

Саопштавање успеха и подела ђачких књижица обавиће се у четвртак, 30. децембра 2021. године и то по следећем распореду:

 • Непарна смена: – млађи разреди у 16 и 45 часова;

– старији разреди у 17 и 45 часова.

 • Парна смена: – млађи разреди у 17 и 30 часова;

– старији разреди у 18 и 30 часова.

Свим ученицима желимо да лепо проведу зимски распуст!

 

    У Београду                                          УПРАВА ШКОЛЕ