Заједно смо и лепши и јачи

У оквиру активности предвиђене планом Тима за борбу против насиља, ученици првог разреда су на ЧОС-у одгледали два краћа филма о другарству. После тога, са ученицима се разговарало на тему шта је другарсво и какав треба да буде добар друг. Ученици су билии  мотивисани за разговор и износили су разне ситуације из свога искуства и њихова решења. Креативност и емоције пренели су на папир, где су јасно цртежима показали како они схватају другарство. Са цртежа се јасно уочава да су ученици стекли осећај за припадност колективу, а нарочито свом одељењу.💖