Занимања људи у селу и граду- други разред

Ученици другог разреда радили су пројекат под називом „Занимања људи у селу и граду“. Научили су много тога о занимањима људи, радили у групи или пару, представљали та занимања и дружили се.