Закључивање оцена за ученике од 5. до 8. разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21. године

  • До четвртка, 12.2020. године до 19 часова, у електронском дневнику, биће уписани предлози закључних оцена по предметима. Закључна оцена изводи се на основу оцена које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка школске године и података о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта.
  • Ученици који сматрају да има елемената за већу закључну оцену могу, изузетно, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Такви ученици ће се пријавити својим одељењским старешинама, до понедељка, 14.12.2020. у 11 часова
  • После пријаве ученика и анализе броја пријављених, школа ће направити распоред одговарања у периоду од 12.2020. до 18.12.2020. године
  • Уколико ученик нема потребан број оцена (по важећем правилнику једну) за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога (болест, изолација и сл.) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта.

 

 

У Београду, 03.12.2020. године                                                                   Управа школе