Закон о основном образовању и васпитању предвиђа програм сарадње са породицом који обухвата организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно – васпитном раду.

Молимо Вас да  Ваш долазак најавите мејлом на:

direktor@osjovanmiodragovic.edu.rs

Како би се настава одвијала несметано, на једном часу може бити присутно највише пет родитеља. Зато Вас молимо да се најавите!

Програм отвореног дана школе реализоваће се по следећем распореду:

У септембру – 30. 09. 2022. године (петак)

У октобру 31. 10. 2022. године (понедељак)

У новембру – 29. 11. 2022. године (уторак)

У децембру – 28. 12. 2022. године (среда)

У јануару – 26. 1. 2023. године (четвртак)

У фебруару – 27. 02. 2023. године (понедељак)

У марту 28. 03. 2023. године (уторак)

У априлу  – 26. 04. 2023. године (среда)

У мају – 25. 05. 2023.  године (четвртак)

У јуну – 16. 06. 2023године (петак)

 

 

 Директор школе:

Вера Шаиновић