Дан европских језика

Evropski dan jezika

26.septembar

Journée européenne des langues

le 26 septembre

European Day of Languages

26 September

I ovog 26.septembra,kao i svake godine,Evropa je proslavila svoju jezičku raznolikost. Ovo je bila prilika i da se sa učenicima šestog razreda razgovara o značaju učenja stranih jezika,kao i o tome koliko je važno čuvati i negovati svoj maternji jezik.

Podsetili smo se da se u Evropi govori više od 200 jezika i da svaki jezik ima zanimljive i neobične osobine. Evo nekih podataka koji se mogu pronaći na internetu:

Učenicima je bila posebno zanimljiva činjenica da postoje i ugroženi jezici sa malim brojem govornika. Na listi koju je objavio UNESCO nalazi se gotšejski dijalekat nemačkoj jezika,galički dijalekat karaimskog jezika i votski jezik,koji danas ima samo 70 govornika.Ovoj grupi pripada i irski jezik,koji je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije iako ima samo 70 000 govornika.