Дани европске баштине- Обавештење

На сајту града Београда http://www.beograd.rs/ можете наћи програм Дана европске баштине са бесплатним посетама музејима, радионицама и догађајима за децу и младе, као и посебно осмишљене програме и радионице за слабовиде, оштећене слухом, аутизмом.