Градско такмичење из хемије

На градско такмичење из хемије прасирали су се следећи ученици

7 разред
Лука Зах
Павле Малишић
Максим Манић
Вид Константиновић
Уна Кривошија
8 разред
Марија Јанковић
Ђорђе Тоскић
Милица Драговић
Градско такмичење је 18.03.2023.
на Хемијском факултету Студентски трг 12-16 у 13 часова.
Свим ученицима честитам на успеху